رسول صدرعاملی: مخاطب تکلیف سینما را روشن خواهد کرد

رسول صدرعاملی در برنامه «چشم شب روشن» گفت: خوشبختانه کلیت سینمای ایران رو به پیشرفت است. دو سه دهه قبل، ایران سرزمین شعر و ادبیات بود. اما امروزه در هر خانه‌ای حداقل یک یا دو نفر علاقه‌مند به سینما وجود دارد.
وی ادامه داد: سینمای ایران با مضامینش در جهان متفاوت شد. درواقع ما در فیلم‌ها شاهد لحظه‌هایی بودیم که آن‌ها را گم کرده بودیم. اما متاسفانه به این مضامین بها داده نشد. با اینکه سینمای ایران سفیر صلح و دوستی شناخته شده، اما تلخ‌اندیشی در فیلم‌های سینما و حتی سریال‌ها به‌وفور یافت می‌شود. وی تصریح کرد: مشکل ما پرداختن به تلخی‌ها نیست، مشکل این است که کاراکترها باهوش نیستند و نمی‌توانند مشکلات را دور بزنند و با آن‌ها مقابله کنند تا به رستگاری برسند. صدرعاملی یادآور شد: اگر بپذیریم که مخاطب تکلیف سینما را روشن خواهد کرد، اتفاق خوبی خواهد افتاد و رابطه مردم با فیلم‌ساز قوی‌تر خواهد شد.

itbaran.ir شرکت داده پردازی باران شرق توس