نسخه پی دی اف

پارسی را پاس بداریم

زبان شیرین پارسی زبان رسمی کشور ما و شَوَند پیوستگی و همبستگی همه مردمان ایران است. شهرآرا در جایگاه روزنامه‌ای فرهنگی بر آن است که در اندازه توان خود، این زبان باپیشینه را پاس بدارد. از این رو، برابرهای پارسی شماری از «واژه‌های بیگانه راه‌یافته به زبان پارسی» یا «واژه‌های خودیِ بیگانه‌شده» یا «واژه‌های پارسی آمیخته با واژه‌های بیگانه» را به شما پیشکش می‌کنیم. در این میان، آگاهیم که در جهان چیزی به نام زبان ناب نداریم و اگرهم باشد، جز در میان قبیله‌هایی دورافتاده که با هیچ انسان دیگری پیوند ندارند، آن را نمی‌توان یافت. به سخنی دیگر، نمی‌توان همه واژگان بیگانه راه‌یافته به زبان را دور ریخت و بسیاری از آن‌ها زبان ما را توانگر نیز ساخته‌اند. بنابراین آنچه می‌آوریم، پیشنهادهایی هستند برای درنگ در زبان ملی و اگرچه در گفتار و نوشتار به کار نروند، دست‌کم بر گنجینه واژگان و دانسته‌های خواننده خواهند افزود.
﷯ آکواریوم (فرانسوی): آبزی‌دان
﷯ الی (عربی): تا؛ به سوی
﷯ بوکسور (فرانسوی): مشت‌زن
﷯ پِرسُنِل (فرانسوی): کارکنان
﷯ تقسیم (عربی): بخش
﷯ چت (انگلیسی): گپ
﷯ دایره‌المعارف (عربی): دانش‌نامه
﷯ رژیم (فرانسوی): پرهیز؛ روش
﷯ سمینار (انگلیسی): هم‌اندیشی
﷯ شرق (عربی): خاور؛ خورآی
﷯ ضلع (عربی): پهلو؛ بَر؛ کنار
﷯ طریقه (عربی): شیوه؛ روش
﷯ عرض (عربی): پهنا
﷯ غیرمترقّبه (عربی): نابهنگام؛ پیش‌بینی‌نشده
﷯ کمیته (فرانسوی): کارگروه
﷯ لوازم‌التحریر (عربی): نوشت‌افزار
﷯ مجوّز (عربی): پروانه‌
﷯ هارمونی (فرانسوی): هماهنگی

itbaran.ir شرکت داده پردازی باران شرق توس