نسخه پی دی اف

اینا همش تقصیر ماست، اونا گناهی ندارند

مهدی محمدی- آقای لاریجانی یک حرفی زد که آقای نوبخت در واکنش به سخن رئیس‌مجلس گفت: جانا سخن از زبان ما می‌‌گویی.
علی‌آقای‌لاریجانی گفت: پرداخت یارانه‌ها از همان اول اشتباه بود.
برای همین با ایشان یک مصاحبه انجام دادیم:
﷯ آقای‌لاریجانی، مگر شما همان موقع رئیس‌مجلس نبودید؟
﷯ چرا من رئیس‌مجلس بودم، ولی همان روزی که پرداخت یارانه‌ها تصویب شد، من توی مجلس نبودم. راستش همان ٢٩٠ نماینده مجلس هم نبودند، هر کدامشان یک کاری برایشان پیش آمده بود، مجلس نیامدند.
﷯ پس چه کسی پرداخت یارانه‌ها را در مجلس تصویب کرد؟
﷯ متأسفانه همان روزی که ما نبودیم، ٢٩٠ نفر از مردم عادی در ایستگاه بهارستان از مترو پیاده شدند. آن‌ها وقتی فهمیدند هیچ‌کس داخل ساختمان مجلس نیست، بدو بدو کردند و آمدند روی صندلی‌های مجلس نشستند و طرح پرداخت یارانه‌ها را تصویب کردند.
﷯ پس شما فکر می‌کنید، هیچ‌کدام از این نمایندگان در این اشتباه سهیم نبودند؟
﷯ فقط یک نماینده اشتباه کرده بود. روز قبل از این اتفاق، نماینده‌ای که آخر از همه از مجلس بیرون آمده بود، درها را قفل نکرده بود. این بود که فردای آن روز، مردم عادی آمدند و با استفاده از فرصت پیش آمده مرتکب این اشتباه شدند.
﷯ آیا شما فکر نمی‌کنید، ٩ درصد مالیات بر‌ارزش‌افزوده که روی تمام اجناس کشیده می‌شود، هم کار اشتباهی باشد؟
﷯ چرا اتفاقا، این کار هم اشتباه است. وقتی ما می‌توانیم تا٩٩درصد مالیات بر‌ارزش‌افزوده بگیریم، نباید به همین٩ درصد قانع می‌شدیم.

itbaran.ir شرکت داده پردازی باران شرق توس