نسخه پی دی اف

گنجینه

حسادت احساس وحشتناکی است. به هیچ یک از رنج ها شبیه نیست، زیرا در آن هیچ گونه شادی یا حتی غم واقعی وجود ندارد. فقط رنج می‌دهد و بس. نفرت انگیز است.

روزهای برمه/ جرج اورول

itbaran.ir شرکت داده پردازی باران شرق توس