نسخه پی دی اف

مکث

در حاشیه مناظره جنجالی علی کریمی و ساکت در برنامه ٩٠
طرح: علیرضا پاکدل

itbaran.ir شرکت داده پردازی باران شرق توس