نسخه پی دی اف

واگویه

پا که به سن می‌گذارید انتظار کمی آسایش دارید، نه؟ فکر می‌کنید استحقاقش را دارید. من این جور فکر می‌کردم. ولی بعد فهمیدم که زندگی پاداش شایستگی سرش نمی‌شود.

درک یک پایان/ جولین بارنز

itbaran.ir شرکت داده پردازی باران شرق توس