رضا بابک: تلویزیون در برخی زمینه‌ها نقش مخرب داشته است

جمع بزرگی از هنرمندان تئاتر کودک و نوجوان در مراسمی دوستانه به‌انگیزۀ روز جهانی «کودک» از رضا بابک قدردانی کردند. رضا بابک با انتقاد از سطح پایین برنامه‌های کودک در تلویزیون گفت: «تلویزیون در برخی زمینه‌ها نقش مخرب داشته است. یکی از آن‌ها برنامه‌های کودک است که تأثیر آن را در نمایش‌ها می‌بینیم.».

itbaran.ir شرکت داده پردازی باران شرق توس