در همین صفحه می خوانید؛ دربارۀ حافظ

بیست مهر ماه هر سال را به احترام شاعر نام آشنای ایرانی، حافظ نام گذاری کرده‌اند. احتمالا شما هم از ما انتظار دارید که برایتان از حافظ، فال‌هایش و درآمیختگی شدید ای شاعر با فرهنگ و رسوم ایرانی‌ها حرف بزنیم. خب راستش ما هم می‌خواهیم همین کار را انجام دهیم، پرونده‌ای در مورد همه آنچه باید از حافظ بدانیم.

itbaran.ir شرکت داده پردازی باران شرق توس