مدیر محیط‌زیست شهری شهرداری مشهد خبر داد؛ تنها ٩روز هوای پاک، سهم مشهدی‌ها از ابتدای سال٩۶

محمد پذیرا، مدیر محیط‌زیست شهری شهرداری مشهد با بیان اینکه شهروندان مشهدی از ابتدای امسال ۲۴ روز هوای ناسالم را تجربه کرده‌اند، تصریح کرد: «مشهد از ابتدای سال٩۶ تاکنون شاهد تنها ٩روز هوای پاک، ١٧٢ روز سالم و ٢۴ روز ناسالم بوده‌ است، در‌حالی‌که در این مدت زمانی در سال٩۵، ١۵ روز هوای پاک داشتیم.».

itbaran.ir شرکت داده پردازی باران شرق توس