مدیرعامل تعاونی کشاورزان خراسان‌ رضوی مطرح کرد؛ ٣٠ میلیارد تومان ضایعات گندم در استان

الهام مهدیزاده- فائو برای ٢٠١٧، آماری داده است که ایران، در میان تمام کشورهای جهان، در حوزۀ ضایعات غذایی، با سهم ١٧/٨ درصد ضایع شدن مواد غذایی جهان، در جایگاه نخست قرار دارد. البته باید اعدادی که مسئولان به قول و گفتۀ خودشان سرانگشتی محاسبه کرده‌اند را هم به این میزان اضافه کرد: «سالانه در ایران ١١٢ میلیون تن محصولات غذایی و کشاورزی تولید می‌شود که از این رقم ٩ میلیون تن به مرحلۀ مصرف نمی‌رسد و ضایع می‌شود.».
این آمار را حمیدرضا خبیر، مدیرعامل تعاونی کشاورزان خراسان‌ رضوی، در همایش «ترویج کشت محصولات کشاورزی» ارائه می‌دهد و، با ذکر مصداق بارز این آمار در نمونه‌ای کوچک، نگاهی به آمار ضایعات گندم تولیدی استان در سال جاری دارد. در همین رابطه و آن‌گونه که این مقام مسئول برآورد می‌کند، رقمی معادل ٣٠ میلیارد تومان از گندم تولیدی استان به دلایل متعدد از چرخۀ مصرف خارج و ضایع شده است. این مقام مسئول به آمار خود در حوزۀ گندم این موارد را نیز ضمیمه می‌کند: «پیش‌بینی تولید گندم در سال جاری ۵٠٠ هزار تن بود که ٣٩۵ هزار تن گندم توسط سیلوها جذب شدند. علاوه‌بر آن، ۶٠ هزار تن گندم در سایر محصولات و ١٠ هزار تن مصرف نان روستایی است و باقی‌ماندۀ این رقم در چرخۀ جمع‌آوری و نگهداری محصولات ضایع می‌شود.». مدیرعامل تعاونی کشاورزان خراسان‌ رضوی، در تکمیل آمارهای خود، نگاهی نیز به صدرنشین‌های محصولاتی که ضایع می‌شوند دارد: «بیشترین ضایعات در حوزۀ زراعی به سیب‌زمینی، محصولات جالیزی مانند سبزی، گوجه‌فرنگی و پیاز با ٣٠ درصد ضایعات اختصاص دارد. در حوزۀ محصولات باغی نیز ٣۵ درصد ضایعات این بخش را محصولات انگور و انجیر به خود اختصاص داده‌اند.».

ماجرای گوجه و ضایعات میلیاردی
مدیرعامل تعاونی کشاورزان خراسان‌ رضوی در گفتگو با شهرآرا دربارۀ ضایعات محصول گوجه‌فرنگی، که بخش قابل‌توجهی از تولید این محصول در استان خراسان‌ رضوی انجام می‌شود، به همین نکته بسنده می‌کند که «‌آمار دقیقی در این حوزه برآورد نشده است اما آنچه مسلم است این است که رقمی بسیار زیاد و میلیاردی از محصول گوجۀ تولیدی استان به ضایعات می‌پیوندد.». او دلیل ضایعات محصول گوجه‌‌فرنگی استان را به این مسئله گره می‌زند که در استان ۴۵٠٠ هکتار سطح زیر کشت گوجه‌فرنگی داریم و، با توجه به تفاوت اقلیم و زودتر رسیده شدن گوجۀ برخی از استان‌ها، کارخانجات استان خریدهایی از دیگر استان‌ها دارند که همین مسئله سبب ضایع شدن محصول تولیدی گوجۀ استان در زمان برداشت می‌شود.».

تزریق ۵٠ میلیارد تومان برای ارتقای تکنولوژی
اما مجتبی مزروعی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان‌ رضوی، در این همایش، موضوع تجهیزات کشاورزی را باز می‌کند و دراین‌باره اشاره‌‌ای به ماشین‌آلات و تجهیزات کشاورزی دارد.رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان‌ رضوی دراین‌باره با اشاره به تمام ضعف‌های این بخش، که به گفتۀ او تجهیزات کشاورزی در برخی از اقلام به دهۀ۴٠ برمی‌گردد، به اقدامات وزارت جهاد کشاورزی برای به‌روز کردن تجهیزات کشاورزی اشاره دارد. مزروعی اقدامات صورت‌گرفته برای به‌روز کردن تجهیزات را با آماری از وضعیت استان پی‌ می‌گیرد: «با تدابیری که از سوی وزارت جهاد کشاورزی صورت گرفت، در چند سال اخیر، سالانه رقمی معادل ۵٠ میلیارد تومان برای خرید ادوات و تجهیزات کشاورزی به استان تزریق شد.». اما اعداد و ارقام اعتبارات جذب‌شده در حوزۀ ارتقای شاخص‌های توسعه بخش دیگری از اظهارات مزروعی بود: «‌رقم جذب‌شده در حوزۀ اعتبارات ارتقای شاخص‌های توسعۀ استان برای کشاورزی استان ١٣۴ میلیارد تومان بود که با رشد ۴٣ درصدی همراه شد.». به گفتۀ این مقام مسئول، جهاد کشاورزی استان در حوزۀ اعتبارات مادۀ ١٨٠ در سال جاری هدف‌گذاری ٣٠ درصدی کرده است. این حالی است که، سه سال قبل، از مجموع اعتبارات مادۀ ١٨٠ تنها ٢ درصد آن به جهاد کشاورزی استان اختصاص می‌یافت. در این همایش، علی‌اکبر مؤیدی، رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان‌ رضوی، نیز با تأکید بر اینکه در تحقق طرح‌های اقتصاد مقاومتی کشاورزی نقش درخور‌توجهی دارد عنوان می‌کند: «یکی از مهم‌ترین موضوعات و مقولات همۀ کشورها کشاورزی است چرا‌که امنیت غذایی و بهداشتی که دو اصل بنیادی یک کشور هستند با کشاورزی محقق می‌شوند.».

itbaran.ir شرکت داده پردازی باران شرق توس