مدیرکل اقتصادی خراسان رضوی خبر داد؛ اختصاص ۲۴ میلیارد تومان به حوزۀ اشتغال استان

مدیرکل اقتصادی خراسان رضوی گفت: «۲۴ میلیارد تومان اعتبار به حوزۀ اشتغال خراسان رضوی از محل کمک‌های فنی اختصاص یافت.».
علی رسولیان اظهار داشت: «بهبود فضای کسب‌وکار استان باید به عنوان یک اولویت در دستور کار قرار بگیرد تا از این طریق بتوانیم زمینۀ اشتغال پایدار را در استان فراهم کنیم.».
مدیرکل اقتصادی استانداری خراسان رضوی بیان کرد: «در حوزۀ پروژه‌های شهری نیز می‌توان با اتکا به سرمایه‌گذاری خارجی یا ورود بانک‌های عامل به حوزۀ تأمین منابع مالی این پروژه‌ها رونقی مجدد برای آن‌ها فراهم کرد.». رسولیان با اشاره به نقش شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در مشهد بیان کرد: «با دستور استاندار خراسان رضوی، اعتباری ٢۴ میلیارد تومانی از محل اعتبارات توسعۀ شاخص‌های اقتصادی برای توسعۀ اشتغال در استان از محل کمک‌های فنی اختصاص پیدا کرده است.». وی گفت: «راهبرد موردنظر در حوزۀ پروژه‌های شهری و استانی باید به نحوی ترسیم شود که براساس هدف تعیین‌شدۀ برنامۀ ششم توسعه مبتنی‌بر ایجاد ١٢٣ هزار شغل حرکت کند.».

itbaran.ir شرکت داده پردازی باران شرق توس