شاعر مبارز با نفاق و دورویی؛ حافظ ادبیات را در مدار مردم و آزاد‌اندیشی قرار می دهد

حافظ ادبیات دنیا را تغییر داده و در مدار مردم و آزاد‌اندیشی قرار می‌دهد، به‌طوری‌که سخنان چاپلوسانه را در هیچ‌یک از آثار او نمی‌بینیم. از این جهت، حافظ بزرگ‌ترین شاعر مبارز با ریاکاری در جهان است. درواقع در ادبیات هیچ کشوری نمی‌توان شاعری را پیدا کنیم که کمر مبارزه با نفاق و دورویی را بسته باشد.

itbaran.ir شرکت داده پردازی باران شرق توس