توسعۀ فضاهای فرهنگی، گامی به‌سوی افزایش امید به زندگی

روز بزرگداشت حافظ، موقعیت مناسبی است تا دربارۀ بزرگان فرهنگ و ادب خطۀ خراسان نیز سخنی به میان بیاید. ما نیز به‌عنوان مجموعۀ شورای شهر، از این‌گونه فعالیت‌ها حمایت می‌کنیم. برنامه‌هایی چون بزرگداشت حافظ، در زندگی اجتماعی مردم، کم است و با رفتارهایی که در گذشته انجام داده‌ایم، به‌شدت از آن فاصله گرفته‌ایم و مانند گذشتگانمان با فرهنگ و هنر پیوند نداریم.
کشورمان، ذخایر ارزشمند و عظیم تاریخی، ادبی و فرهنگی‌ را داراست که به‌شدت از آن‌ها غافلیم. باید درنظر داشت که تنها یک کتاب حافظ و اشعار آن، می‌تواند راهکارهای فراوانی برای زندگی امروز مردم فراهم آورد. ازجمله مسائل جدی، که در شورای اسلامی شهر مشهد دنبال می‌کنیم، توجه ویژه به این حوزه است.
خوشحالیم که اعلام کنیم حدود یک ماه پیش، بعد‌از سال‌ها تعطیلی انجمن شعرای خراسان، این انجمن پنجشنبه‌شب‌ها آغاز به کار کرده و شب‌های شعر آن، همانند گذشته در‌حال برگزاری است.
روزهای بزرگی مانند بزرگداشت حافظ را باید غنیمت بشماریم و برای اقشار مختلف به‌ویژه جوانان و نوجوانان، تمهیدات خوبی بیندیشیم. امیدواریم که با توسعۀ فضاهای فرهنگی، به‌ویژه فرهنگ‌سراها، بتوانیم برنامه‌های مختلف و متنوعی را با رویکرد پاسداشت و گرامیداشت بزرگان، برای گروه‌های مختلف سنی برگزار کنیم.
خلأ این برنامه‌ها در شهرمان مشهود است و کاستی‌های فراوانی در این زمینه وجود دارد. در‌واقع مادامی‌که صحبت از پر‌کردن اوقات فراغت شهروندان به میان می‌آید، شاید ذهن‌ها به‌سمت اقدامات خاص معطوف شود؛ این در‌حالی است که در‌ جریان اصلاح‌طلبی به این موضوع، که ظرفیت‌های بزرگی در حوزۀ فرهنگ، هنر و ادب خراسان وجود دارد، معتقدیم.در‌واقع اگر به هر یک از موارد فرهنگی، هنری و ادبی فرصت بروز و ظهور داده شود، بخش زیادی از علایق و سلایق شهروندان جذب آن خواهد شد؛ این موضوع به‌معنای گام‌برداشتن در‌جهت کاهش آسیب‌های اجتماعی و افزایش امید به زندگی در میان شهروندان است. شورای اسلامی شهر و نمایندگان دولت در حوزۀ فرهنگ و هنر باید برای یادآوری نام نیک بزرگانی مانند حافظ، فردوسی، خیام، عطار، اخوان ثالث و‌... تلاش کنند و برگزاری بزرگداشت برای این اسطوره‌ها را در دستور‌کار خود قرار دهند.
با‌توجه‌به قرارگرفتن آرامگاه فردوسی در مشهد، باید کار ویژه‌ای در جهت بهره‌گیری مردم از آموزه‌های این شاعر کشورمان انجام دهیم. این فعالیت‌ها را می‌توانیم درقالب ایجاد فرصت‌های بزرگ برای شهروندان و زائران شهرمان به اجرا درآوریم تا با شاهنامه به‌عنوان اثر تاریخی فردوسی آشنا شوند.
شورای شهر مشهد در موضوع احیای مجموعۀ طوس، همت فراوانی به‌کار بسته است تا بتواند همراه‌با مجموعه‌های متولی گام‌هایی بردارد و این فرصت‌ها را در‌اختیار مردم قرار دهد، اما متأسفانه چالش‌های زیادی وجود دارد. حتی در مسیر ما به‌عنوان شورای شهر و شهرداری، که تصمیم بر بازسازی و بهبود فضاهای ذکرشده داریم، قفل‌های زیادی ازسوی مجموعه‌های متولی زده شده که کار را سخت کرده است. در‌این‌راستا امیدواریم مجموعۀ میراث فرهنگی و احیای بناهای تاریخی ما را، که به‌عنوان شورای شهر با نگاهی نو برای ایجاد تحول اعلام آمادگی کرده‌ایم، به‌خوبی همراهی کنند. البته شهردار منطقۀ١٢ و مجموعه‌های مرتبط شهرداری در این زمینه فعالیت‌های خوبی انجام داده‌اند. فعالیت‌های ذکرشده نشان‌دهندۀ این موضوع است که اگر میان مجموعۀ شهری و دولتی، هماهنگی مناسبی وجود داشته باشد، می‌توان در بازۀ زمانی یک یا دوساله، تغییرات چشمگیری رقم زد.
*رئیس کمیسیون برنامه‌ریزی و بودجۀ شورای اسلامی شهر مشهد/ بتول گندمی *
itbaran.ir شرکت داده پردازی باران شرق توس