ارتش رژیم صهیونیستی تشکیل می‌دهد؛ یگان دلفین‌های انتحاری

ارتش رژیم صهیونیستی دلفین‌ها را برای انجام‌دادن مأموریت‌های امنیتی آموزش می‌دهد. به‌گزارش شبکۀ ٢ این رژیم، آن‌ها ارتش دلفین‌ها را آموزش می‌دهند تا مین‌های موجود در دریا و دستگاه‌های انفجاری را به‌محض ورود غواص‌های حماس و «حزب‌ا...» در زیر سطح دریا شناسایی و منفجر کنند.

itbaran.ir شرکت داده پردازی باران شرق توس