برادرزادۀ جلال طالبانی در نامه‌‌ای به مسعود بارزانی:تافرصت هست از مقامت استعفا بده

آراس شیخ‌جنگی، برادرزادۀ جلال طالبانی و از اعضای شناخته‌شدۀ «اتحادیۀ میهنی کردستان» در نامه‌ای به مسعود بارزانی به وی توصیه کرده است اندک‌فرصت موجود را نیز به‌فال نیک بگیرد و از مقام خود کناره‌گیری کند. در بخش‌هایی از این نامه آمده است: «آنچه در عرصۀ واقعیت مشهود است این است که مناطقی که به «مناطق مورد‌منازعه» شهرت یافته است با خطر و تهدید جدی مواجه شده‌اند. آنچه احساس می‌شود و به گوش رسیده است این است که در مدت‌زمان کوتاهی این مناطق هم از‌دست خواهد رفت و حکومت مرکزی بار دیگر بر این مناطق تسلط خواهد یافت، به‌ویژه آنکه بغداد دوباره به مناطقی باز‌خواهد گشت که دارای منابع نفتی است و اقلیم آن‌ها را کنترل کرده است. چنین احساس می‌شود که با چنین وضعیتی همه‌چیز تمام خواهد شد. در‌حال‌حاضر تنها فرصت ممکن تصمیم جناب‌عالی به حفظ وضعیت موجود است، آن‌هم جناب‌عالی به‌عنوان مسئول مستقیم این بحران، و همچنان‌که پیشتر هم اعلام کرده‌اید نتایج احتمالی و تأثیرات آن را متحمل خواهید شد. با هدف ثبت در تاریخ و اینکه گفته شود مسعود بارزانی از نابودی دستاوردهای کنونی جلوگیری کرده است از مقام خود کناره‌گیری کنید تا ملت ما از این رنج و محنت‌ها رهایی یابد و این بهترین خدمتی است که به ملت خود خواهید کرد. می‌دانم که تصمیم دشواری است، اما رهبر و سرکرده لازم است در‌جهت مصالح ملت خود از خودگذشتگی و ایثار داشته باشد و نام وی به‌بزرگی در نزد آن‌ها باقی
خواهد ماند.».

itbaran.ir شرکت داده پردازی باران شرق توس