مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی: نمایشگاه «ناشران جهان اسلام» برگزار می‌شود

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی گفت: «نمایشگاه کتاب «ناشران جهان اسلام» آذرماه در مشهد، پایتخت فرهنگی جهان اسلام، برگزار می‌شود.».
سیدسعید سرابی در جلسۀ شورای برنامه‌ریزی این نمایشگاه در ادارۀ کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی افزود: «نمایشگاه کتاب «ناشران جهان اسلام» ٩ تا ١۶ آذرماه در نمایشگاه بین‌المللی مشهد، پایتخت فرهنگی جهان اسلام، برگزار می‌شود.».
وی اظهار داشت: «در این نمایشگاه بخش ویژه‌ای به پایتخت فرهنگی جهان اسلام اختصاص پیدا کرده است. حضور ناشران جهان اسلام در نمایشگاه، دعوت از میهمانان خارجی برای حضور در افتتاحیۀ نمایشگاه، برگزاری برنامه‌های جنبی و ... از برنامه‌های این بخش می‌باشد.».
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی با‌اشاره‌به اهداف نمایشگاه و توسعۀ فرهنگ مطالعه و کتابخوانی در بین اقشار مختلف جامعه اظهار داشت: «به‌منظور حضور دانش‌آموزان در نمایشگاه با هماهنگی‌ای که با آموزش‌و‌پرورش انجام داده‌ایم، مقرر شده است که ساعت بازدید نمایشگاه از ساعت ١٠ صبح تا ٢١ باشد.».
وی توجه به کیفیت و محتوا را در کنار بحث کمّی نمایشگاه ضروری دانست و افزود: «بخش «حکیم ابولقاسم فردوسی» و بخش «ویژۀ مشهد» از ابتکارات این دوره از نمایشگاه است که می‌تواند بر محتوای کیفی نمایشگاه بیفزاید.».

itbaran.ir شرکت داده پردازی باران شرق توس